Utbildning för nya ledare

Lördag 31 Maj höll vi NIK-kurs i Bygget. (Ny I Kåren)