Styrelsemöte Måndagen den 18 januari 2016

På mötet den 18 januari tog styrelsen beslut på inköp av ny isutrustning eftersom vi ofta är på isen och lär ut isvett i verksamheten. Vi pratade också om ledartillgången ute på avdelningarna, som är en ständig punkt på styrelsemötenas Läs mer »