Styrelsemöte Onsdagen den 17 februari 2016

Detta möte ägnades till stor del åt en genomgång av kårhelgen i januari. Under helgen fick kårstyrelsen en del allmän feedback som vi har tagit till oss och börjat jobba med, framförallt vill vi synas och höras mer ute i Läs mer »