Styrelsemöte Måndagen den 14 mars 2016

Kårens ekonomiska halvårsrapport visade att några oväntade kostnader leder till att viss ekonomisk försiktighet iakttas under resterande del av verksamhetsåret (verksamhetsåret slutar 31 augusti). Vill du veta mer om kårens ekonomi kan du kontakta kassör Marianne Blom på marianne.blom@millimy.se eller Läs mer »