Kårstyrelsemöte Måndagen den 5 september 2016

Kårstyrelsemötet den 5/9 ägnades framförallt åt förberedelser inför kårstämman den 25/9. Kårens bokslut granskades liksom resultatet från kårlägret Kurbits. Styrelsen tittade på de motioner som kommit in, och på vilka propositioner man planerar att lägga. Bland annat kommer några policyförändringar Läs mer »