Kårstyrelsemöte 9 mars 2017

Mötet ägnades åt mycket diskussion kring verksamheten, bland annat hur kåren kan stolpa upp tydligare riktlinjer för utmanarverksamheten och hur man får igång denna under det första året som utmanarscout. Vidare gavs en ekonomisk halvårsrapport som visade att ekonomin i Läs mer »

Kårstyrelsemöte 1 februari 2017

Det första kårstyrelsemötet år 2017 ägnades åt utvärdering av kårhelgen, diskussion kring verksamheten och ledarläget, samt 75-årsjubileet. Vidare diskuterades även idén om att skriva en kårhandbok som beskriver hur saker går till i Älvsjö Scoutkår, samt hur kårens interna kommunikation Läs mer »

Kårstyrelsemöte tisdagen den 8 november 2016

Styrelsemötet den 8 november ägnades till stor del åt att diskutera ledarutveckling, närmare bestämt hur ett utvecklingsprogram för ledare skulle kunna se ut. Joakim Oscarsson från Marklöparna kom och presenterade hur de har jobbat med detta, och arbetet med att Läs mer »

Kårstyrelsemöte den 6 oktober 2016

Den 6 oktober hade kårstyrelsen möte på Scoutmuseet i Örnsberg. Kvällen inleddes med en visning av museet och forstatte sedan med själva mötet. På mötet gick styrelsen igenom vad som beslutades av kårstämman den 25 september och konstaterade att det Läs mer »