Dokument inför Kårstämma 2018

Bifogat finns ett antal dokument inför Älvsjö  scoutkårs stämma 2018. Läs mer nedan.

Älvsjö scoutkår arrangerar aktivitet för ensamkommande barn

Det här är precis vad Scouting står för – att göra barn och ungdomar redo för livet, att oavsett ursprung och religion så hjälps vi åt och försöker göra världen lite bättre med de förutsättningar som finns. Stort Tack till Läs mer »