Baggarna

Baggarna5

Vi är oftast ute hela mötena och därför är kläder efter väder ett måste!

Mötestid

Torsdagar 18:30 – 20:00

Plusgirokonto

77 41 88-7

Rop

Minst i skogen det är vi
Jobbar sliter å står i
Borren borrar ner i barken
Tramparn’ trampar runt på marken
Dykarn’ dyker ner i vatten
Löparn’ löper snabbt på natten
Bagg, bagg, bagg,
BAGGARNA!

Mail

baggarna@alvsjoscout.se

Aktuellt