Kårstyrelsemöte 9 mars 2017

Mötet ägnades åt mycket diskussion kring verksamheten, bland annat hur kåren kan stolpa upp tydligare riktlinjer för utmanarverksamheten och hur man får igång denna under det första året som utmanarscout. Vidare gavs en ekonomisk halvårsrapport som visade att ekonomin i Läs mer »

Kårstyrelsemöte 1 februari 2017

Det första kårstyrelsemötet år 2017 ägnades åt utvärdering av kårhelgen, diskussion kring verksamheten och ledarläget, samt 75-årsjubileet. Vidare diskuterades även idén om att skriva en kårhandbok som beskriver hur saker går till i Älvsjö Scoutkår, samt hur kårens interna kommunikation Läs mer »

Kårstyrelsemöte tisdagen den 8 november 2016

Styrelsemötet den 8 november ägnades till stor del åt att diskutera ledarutveckling, närmare bestämt hur ett utvecklingsprogram för ledare skulle kunna se ut. Joakim Oscarsson från Marklöparna kom och presenterade hur de har jobbat med detta, och arbetet med att Läs mer »

Kårstyrelsemöte den 6 oktober 2016

Den 6 oktober hade kårstyrelsen möte på Scoutmuseet i Örnsberg. Kvällen inleddes med en visning av museet och forstatte sedan med själva mötet. På mötet gick styrelsen igenom vad som beslutades av kårstämman den 25 september och konstaterade att det Läs mer »

Kårstyrelsemöte Måndagen den 5 september 2016

Kårstyrelsemötet den 5/9 ägnades framförallt åt förberedelser inför kårstämman den 25/9. Kårens bokslut granskades liksom resultatet från kårlägret Kurbits. Styrelsen tittade på de motioner som kommit in, och på vilka propositioner man planerar att lägga. Bland annat kommer några policyförändringar Läs mer »

Kårstyrelsemöte Måndagen den 18 april 2016

Under mötet uppkom diskussion kring formerna för kårens ledarmöten. Kårstyrelsen kommer att se över detta och tar gärna emot alla synpunkter och förslag. Styrelsen gick även igenom ledarsituationen inför höstterminen och konstaterade att det överlag ser väldigt stabilt ut, men Läs mer »

Styrelsemöte Måndagen den 14 mars 2016

Kårens ekonomiska halvårsrapport visade att några oväntade kostnader leder till att viss ekonomisk försiktighet iakttas under resterande del av verksamhetsåret (verksamhetsåret slutar 31 augusti). Vill du veta mer om kårens ekonomi kan du kontakta kassör Marianne Blom på marianne.blom@millimy.se eller Läs mer »

Styrelsemöte Onsdagen den 17 februari 2016

Detta möte ägnades till stor del åt en genomgång av kårhelgen i januari. Under helgen fick kårstyrelsen en del allmän feedback som vi har tagit till oss och börjat jobba med, framförallt vill vi synas och höras mer ute i Läs mer »

Styrelsemöte Måndagen den 18 januari 2016

På mötet den 18 januari tog styrelsen beslut på inköp av ny isutrustning eftersom vi ofta är på isen och lär ut isvett i verksamheten. Vi pratade också om ledartillgången ute på avdelningarna, som är en ständig punkt på styrelsemötenas Läs mer »