Dokument inför Kårstämma 2018

Bifogat finns ett antal dokument inför Älvsjö  scoutkårs stämma 2018. Läs mer nedan.

Utomhus äger! Älvsjö scoutkår växer för tredje året i rad

Pressmeddelande Utomhus fortsätter att trenda och så också viljan att fylla fritiden med scoutäventyr och kompisar. Till havs, i stan eller i skogen – scoutingens innehåll varierar men det som är beständigt är roliga äventyr och nya kompisar – utomhus. Läs mer »

Älvsjö scoutkår arrangerar aktivitet för ensamkommande barn

Det här är precis vad Scouting står för – att göra barn och ungdomar redo för livet, att oavsett ursprung och religion så hjälps vi åt och försöker göra världen lite bättre med de förutsättningar som finns. Stort Tack till Läs mer »

Tillägg till packningslista läger

På grund av det rådande eldningsförbudet har Vässarö fått ändra maten. Vi är därför i stort behov av termosar och vill att varje deltagare, om möjligt, tar med en egen termos. Termosen ska vara väl märkt och helst vara okrossbar. Läs mer »

Kårstyrelsemöte 9 mars 2017

Mötet ägnades åt mycket diskussion kring verksamheten, bland annat hur kåren kan stolpa upp tydligare riktlinjer för utmanarverksamheten och hur man får igång denna under det första året som utmanarscout. Vidare gavs en ekonomisk halvårsrapport som visade att ekonomin i Läs mer »

Kårstyrelsemöte 1 februari 2017

Det första kårstyrelsemötet år 2017 ägnades åt utvärdering av kårhelgen, diskussion kring verksamheten och ledarläget, samt 75-årsjubileet. Vidare diskuterades även idén om att skriva en kårhandbok som beskriver hur saker går till i Älvsjö Scoutkår, samt hur kårens interna kommunikation Läs mer »

Kårstyrelsemöte tisdagen den 8 november 2016

Styrelsemötet den 8 november ägnades till stor del åt att diskutera ledarutveckling, närmare bestämt hur ett utvecklingsprogram för ledare skulle kunna se ut. Joakim Oscarsson från Marklöparna kom och presenterade hur de har jobbat med detta, och arbetet med att Läs mer »

Kårstyrelsemöte den 6 oktober 2016

Den 6 oktober hade kårstyrelsen möte på Scoutmuseet i Örnsberg. Kvällen inleddes med en visning av museet och forstatte sedan med själva mötet. På mötet gick styrelsen igenom vad som beslutades av kårstämman den 25 september och konstaterade att det Läs mer »

Kårstyrelsemöte Måndagen den 5 september 2016

Kårstyrelsemötet den 5/9 ägnades framförallt åt förberedelser inför kårstämman den 25/9. Kårens bokslut granskades liksom resultatet från kårlägret Kurbits. Styrelsen tittade på de motioner som kommit in, och på vilka propositioner man planerar att lägga. Bland annat kommer några policyförändringar Läs mer »

Kårstyrelsemöte Måndagen den 18 april 2016

Under mötet uppkom diskussion kring formerna för kårens ledarmöten. Kårstyrelsen kommer att se över detta och tar gärna emot alla synpunkter och förslag. Styrelsen gick även igenom ledarsituationen inför höstterminen och konstaterade att det överlag ser väldigt stabilt ut, men Läs mer »