Reklamdistrikt

Du som delar ut reklam gör en jättetjänst till kåren! Genom att du hjälper oss sparar vi in tusentals kronor som det skulle kosta att dela ut reklamen med en etablerad firma. Under år vi har använt oss dessa firmot har de dessutom inte gjort det vi betalt dem för (dela ut reklamen till alla  hushåll).

Reklamen ska delas ut två gånger. En gång (vecka 45) av scouter/föräldrar på Snapphanarna och andra gången (vecka 47) av scouter/föräldrarna på Kråkfåglarna.

Sätt gärna upp lappar på ”Föreningsmeddelande-tavlorna” också!