Kårstämma 2016

2016 års kårstämma hölls den 25 september. Det blev en rolig stämma med mycket diskussion, och många motioner och propositioner. Här nedanför finns stämmoprotokollet och en liten bilaga med förklaringar av de viktigare besluten.