Om Styrelsen

Kårstyrelsen väljs varje år av stämman och har till uppgift att under verksamhetsåret löpande genomföra det som kårstämman beslutat om. Det innebär till exempel att styrelsen sköter kårens ekonomi, fattar beslut om investeringar gällande material och lokal, och säkrar verksamheten genom att jobba med att tillsätta ledare på avdelningarna.

Kåren tog år 2014 fram en vision som pekar ut i vilken riktning man ska jobba de närmsta åren. Styrelsen har utifrån denna vision tagit fram en verksamhetsplan som man jobbar efter. Denna är indelad i sju fokusområden; förvaltning, kårgemenskap, ledarutveckling, kommunikation, kvalitet i verksamheten, lokal samt material. Verksamhetsplanen hittar du i dokumentet här nedanför.

Styrelsen träffas ca en gång i månaden, datum för höstens styrelsemöten hittar du i kalendern.

Kårmedlemmar har alltid möjlighet att närvara och yttra sig vid styrelsemötena. Vill du göra det, eller av annan anledning kontakta någon av oss i styrelsen, kan du maila karstyrelsen@alvsjoscout.se eller kontakta enskilda personer, se kontaktuppgifter nedan.

Vi som sitter i Styrelsen

Lovisa Engwall

Lovisa Engwall

Kårordförande
E-post: Lovisa.scout@gmail.com
Mobil:
070-4207649

Robert Pettersson

Ledare Marklöparna; Kårordförande
E-post: Robert_p88@hotmail.com
Telefon:
070-474 20 23

Jacob ”Kung K” Gustafsson

AL (ansvarig ledare) Nätet, Ledare Snapphanarna, Vice Kårordförande
E-post: carljacobgustafsson@gmail.com
Mobil:
070-444 74 62

Vice Kårordförande

Anton Westerlund

Ansvarig Ledare (AL) Marklöparna; Kårkassör
E-post: anton.westerlund@gmail.com
Mobil:
073-672 92 87

Ylva Åkesson

Ledare Sälarna Styrelseledamot
E-post: ylva.akesson@telia.com
Telefon:
0760446478

Gustaf Holmqvist

Sekreterare Tävlingsansvarig
E-post: gustaf.ev.holmqvist@gmail.com
Mobil:
070-5479078

Holger Arthur

Styrelseledamot
E-post: holger.arthur@gmail.com
Mobil:
070-7373000

Rebecka Algotson

Styrelseledamot
E-post: rebeckaa2@gmail.com
Mobil:
073-641 4329