Policydokument

Här hittar du kårens policydokument. De fungerar som riktlinjer för scoutkårens verksamhet och är fastställda av kårstämman. Under 2016/17 kommer policyn för ledarutveckling att ses över och en ny kommunikationspolicy tas fram.