Protokoll från kårstämman publicerat

Protokoll från 2016 års kårstämma den 25 september ligger nu uppe på den här länken.