Till grannar till Älvsjö scoutkår och närboende

I går kväll, tisdagen den 18e, höll kåren som en del av sitt normala program, med vissa avdelningar, en kris- och livräddningsövning iscensatt som en trafikolycka utanför vår lokal på Herrängsvägen 3.

Scouting syftar till och tränar unga inför att vara redo för livet och att hantera en kris, i olika form, är en del av den kompetens du behöver förvärva.

Denna gången var realismen i övning så hög att det tyvärr både skrämde upp grannar, förbipasserande samt föranledde ordningsmakten att rycka ut.

Vi vill verkligen beklaga och be om ursäkt för det eventuella obehag och oro vi kan ha tillfogat någon i vår omgivning, vi är samtidigt tacksamma över att människor reagerar när något sådant förefaller ha hänt och vi skall bli tydligare med att i förväg kommunicera när vi skall hålla liknande övningar

För Älvsjö Scoutkår
Karl Stavaeus