Registrering i det nya passersystemet

Med anledning av bytet till nytt passersystem i Bygget behöver samtliga befintliga nyckelbrickor nyregistreras. Vänligen fyll i nedan formulär så programmerar Byggetgruppen in din bricka i systemet snarast möjligt. OBS detta gäller ENDAST dig som redan har en nyckelbricka, ansökan om nya brickor/behörigheter görs istället på:  http://alvsjo.scout.se/ledare/nyckelbrickor/. Vid frågor eller problem maila ”bygget@alvsjoscout.se”.

  • Denna kod kommer att krävas för passage på tider som ligger utanför ordinarie mötestid.