PuL – Personuppgiftslagen

PuL är en förkortning av personuppgiftslagen. Den innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

 

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt PuL som personuppgifter. Även bilder (foton) på individer som behandlas i dator kan alltså vara personuppgifter.

Samtycke

Samtycke är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den registrerade – efter att ha fått information – godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv.

 

I Älvsjö scoutkår sker samtycke genom att medlemsavgiften betalas.

 

Om samtycke motsätts ska kårens medlemsregistrerare eller kårordförande kontaktas innan inbetalning sker.

 

Hur används uppgifterna i Älvsjö scoutkår

– De uppgifter vi normalt samlar in är: Namn, personnummer, adress, telefon och mejladresser.

– Hälsodeklarationer samlas in inför läger/utfärder/ny termin/m.m. och de förstörs efter behandling.

– För personer under 18 år används uppgifterna för registrering i kåren och till förbund.

– Kontaktuppgifter till ledare och assistenter finns på kårens egen hemsida www.alvsjo.scout.se.

– Foton från scoutaktiviteter ligger på kårens hemsida.

– Uppgifterna skickas inte vidare till tredje part, utöver Scouterna.

 

Svar från Datainspektionen 2007-03-22

”Samtycke kan ges via att man betalar in, det kräver att de registrerade tydligt informerats om vad inbetalningen innebär.

 

Med vänlig hälsning

Anders Wiklund”