Sponsra

Det är fantasin som sätter för vad man kan bidra med. Här är några förslag:

  • Skänka saker till lotterier på vår julmarknad
  • Material till vår lokal
  • Pengar
  • Arbetstid
  • Utbildningar
  • Tält, yxor m.m.
  • Biobiljetter m.m. som vi kan ge till våra ledare (som arbetar ideellt)

Hur går du tillväga?

Hör av dig till alvsjo@alvsjoscout.se så löser vi det praktiska och eventuella motprestationer.