Testamentera

Testamente

Du kan låta din sista vilja leva vidare. Älvsjö scoutkår tar tacksamt emot testamenten. Det gör det möjligt för oss att i ännu större utsträckning göra unga redo för livet.

 

Du kan välja att testamentera delar av eller alla dina tillgångar till Älvsjö scoutkår. Vi är skattebefriade och betalar ingen vinst- eller gåvoskatt. Därmed kommer så stor del som möjligt av gåvan dit den verkligen behövs.

Varför testamentera?

Genom att skriva ett testamente ser du till att det är du som bestämmer hur dina tillgångar en gång ska fördelas. Att förbereda sin egen bortgång kan kännas främmande, men för den som bestämt sig och skrivit sitt testamente kan det innebära en stor lättnad. Det kan kännas bra att veta att allt är förberett.

Hur?

Det är inte komplicerat att skriva ett testamente. Om du behöver hjälp kan du kontakta till exempel din bank, ditt juridiska ombud eller din begravningsbyrå. Kom ihåg att ditt testamente måste vara undertecknat av dig.

 

Det bör också vara bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Vittnena ska känna dig relativt väl, så väl så att de kan intyga om att du är vid dina sinnens fulla bruk. De ska vara minst femton år och de får inte vara förmånstagare i ditt testamente eller ha några nära släktband till dig. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet.

 

Har du sedan tidigare upprättat ett testamente är det inga svårigheter att ändra det. Du har rätt att ändra ditt testamente när du vill och hur du vill. Har du upprättat ett testamente för många år sedan kan det vara läge att se över det igen då mycket kan ha hänt i livet sedan det skrevs.

 

Men, även när det gäller att ändra sitt nuvarande testamente kan det vara på sin plats att anlita en juridiskt kunnig person så att det förblir giltigt. Du får exempelvis inte stryka över eller ändra befintlig text, då blir testamentet ogiltigt. Det bästa sättet att ändra ett testamente är att riva sönder det gamla och skriva ett helt nytt, då är du helt säker på att det inte blir några missförstånd. Annars kan i sämsta fall ditt testamente i de fall det föreligger oklarheter förklaras ogiltigt.

 

Med undantag av dina eventuella barns rätt till så kallad laglott, det vill säga hälften av barnens arvslott, kan du testamentera dina tillgångar till vem du vill eller till vilka ändamål du vill. Det innebär andra fysiska eller juridiska personer så som privatpersoner, föreningar, stiftelser, kommuner eller annan verksamhet du vill stödja.

 

Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdehandlingar på en säker plats.

 

Vill du göra Älvsjö scoutkår till förmånstagare i ditt testamente?

 

För att ditt testamente ska vara lagligt bindande måste du ange följande i ditt testamente:

  • Organisationens namn: Älvsjö Scoutkår
  • Organisationsnummer: 802008-6248
  • Postadress: Herrängsvägen 3, 125 54 Älvsjö