Familjescouting riktar sig både till barn och vuxen och här är det relationen mellan barn och vuxen som står i fokus. Barn och vuxna får gemensamma upplevelser och verksamheten ger dem ett avbrott från vardagen. Tanken är att det ska vara enkelt och kravlöst att delta i Familjescouting.

Med Familjescouting öppnar vi upp den lokala verksamheten för en helt ny målgrupp, men det är upp till varje kår att själv bestämma om den vill erbjuda Familjescouting som ett komplement till den kärna av åldersgrupper som redan finns i Scouterna. Familjescouting kan vara ett nytt sätt att aktivt introducera och rekrytera fler barn och vuxna till Scouterna.

För att skapa en känsla av gemenskap och samhörighet bland deltagarna har Familjescouting ett tydligt symboliskt ramverk som bygger på de två björnarna Parum och Magna. Namnen är på latin och betyder just liten och stor. De två björnarna representerar gemenskapen mellan liten och stor som är en av grunderna i Familjescouting.

 

Mötesdagar: Var tredje söndag