Kårstyrelsen väljs varje år av stämman och har till uppgift att under verksamhetsåret löpande genomföra det som kårstämman beslutat om. Det innebär till exempel att styrelsen sköter kårens ekonomi, fattar beslut om investeringar gällande material och lokal, och säkrar verksamheten genom att jobba med att tillsätta ledare på avdelningarna.

Kåren tog år 2014 fram en vision som pekar ut i vilken riktning man ska jobba de närmsta åren. Styrelsen har utifrån denna vision tagit fram en verksamhetsplan som man jobbar efter. Denna är indelad i sju fokusområden; förvaltning, kårgemenskap, ledarutveckling, kommunikation, kvalitet i verksamheten, lokal samt material. Verksamhetsplanen hittar du i dokumentet här nedanför.

Styrelsen träffas ca en gång i månaden, datum för höstens styrelsemöten hittar du i kalendern.

Kårmedlemmar har alltid möjlighet att närvara och yttra sig vid styrelsemötena. Vill du göra det, eller av annan anledning kontakta någon av oss i styrelsen, kan du maila karstyrelsen@alvsjoscout.se eller kontakta enskilda personer, se kontaktuppgifter nedan.

Styrelse

Rebecka Algotson

Vice ordförande, Avdelningsledare (AL)
rebeckaa2@gmail.com Mobil: 073-641 4329