Här publiceras protokoll från kårstyrelsens möten. Har du frågor kring beslut och annat som står i protokollen, hör du av dig till kårstyrelsen.