Med en nyckelbricka kommer du in i Bygget och kan ställa upp (låsa upp) dörren under en tidsperiod, t.ex. under mötet. Fyll i formuläret längst ner på sidan för att få en nyckelbricka eller för att gå kursen för tillgång till lägerförrådet.

Till brickan hör en personlig PIN-kod du själv väljer, som behövs för att ställa upp dörrar. Kontakta Byggetgruppen eller materielförvaltningen om du glömt din kod.

Nyckelbrickan spärras automatiskt om den inte använts på 180 dagar. Alla passager sparas i händelseloggen.

Det kostar inget att få nyckelbrickan, men en borttappad bricka ersätts mot 50 kr.

För att få tillgång till kårens materiel i lägerförrådet krävs en lägerförrådsutbildning.

Nedan beskrivs några behörighetsgrupper, du hittar alla regler och vad som gäller vid t.ex. borttappad nyckelbricka i policyn för låssystemet.

 Roll  Behörighet
 Utmanare Tillgång till ytterdörrar alla dagar mellan 07:00 och 22:00. Ej möjlighet att ställa upp dörrar.
 Ledare Tillgång till ytterdörrar dygnet runt alla dagar. Möjlighet att ställa upp dörrar.
 Ledare + lägerförråd Ledarbehörighet utökad med tillgång till lägerförrådet efter genomförd utbildning.

 

Så här ställer du upp en ytterdörr:

  1. Tryck på knappen ”MENY”, blippa sedan din nyckelbricka.
  2. Gå till ”HANTERA DÖRR” och bekräfta med ”OK”.
  3. Ange den PIN-kod du valt.
  4. Välj ”STÄLL UPP” och bekräfta med ”OK”.
  5. Ange sluttid, d.v.s. den tid dörren låses igen, t.ex. 2030 (20:30). Terminalen bekräftar och lyser grönt. Det är möjligt att avbryta uppställningen i förtid.