Med hjälp av nyckelbricka kommer du in i lokalen. Ledare dygnet om och utmanare mellan 07.00-22.00.

Det kostar 100 kr för nyckelbrickan.

För att få tillgång till lägerförrådet krävs en lägerförrådsutbildning.