Scouternas stämma beslutade 2020 att alla över 15 år, nya och de som varit engagerade länge, som erbjuds
uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår som innebär direkt och regelbunden Dnr: O50-52-2020 kontakt
med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Barn är alla under 18 år. Det är kårstyrelsens
ansvar att kontroll av registerutdrag görs. Kontrollen ska genomföras när en person tillträder ett nytt uppdrag
eller vart tredje år. Scouterna menar att alla ledare i scoutkårerna som regelbundet möter barn, varje termin får
ett nytt uppdrag från kårstyrelsen, i och med att barn slutar och nya tillkommer i gruppen är det nya
förutsättningar. Att alla ledare uppvisar registerutdrag varje år är däremot inte nödvändigt men vart tredje år är
lämpligt i och med att Trygga Möten-utbildningen ska göras om med det intervallet.

 

Mer information kommer när policyn är beslutad.