Efter varje läger och övernattning har vi möjlighet att  ansöka om scoutlägerstöd från Stockholm kommun.

Scoutlägerstöd söks snarast efter genomfört läger, dock senast tre månader efter sista lägerdagen. Läger som sker mellan 16-31 december ansöks om året efter. Till ansökan bifogas
– lägerprogram
– deltagarförteckning på alla under 20 år.

För att få ekonomisk stöd (bidrag) gäller
– minst en och högst sex övernattningar under veckoslut samt skollov i Stockholm stads skolor. Detta gäller dock inte för oss scouter. Vi får ha obegränsat med övernattningar.
– att lägret inte kräver ledighet från skolan
– att minst fem bidragsberättigade medlemmar deltagit

 

Ansökan

Det finns två sätt.

1. Skicka deltagarförteckning samt programmet till Eddie på edlilljeqvist@gmail.com så sköter han om ansökan.

eller

2. Fyll i blanketten som finns på https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/stod-till-lov-och-lagerverksamhet/scoutlagerstod/ och lämna ansökan till kårordförande som skriver under samt skickar in till kommun.

Vårt kundnummer är  4140044 och ersättningen är 35 kronor (2021) per medlem och dag. En kopia ska lämnas till kassören, så att hen vet vilken avdelning som ska ha ersättningen.