Sensus är ett studieförbund som har till uppgift att ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

All den tid som vi ägnar åt någon form av lärande får vi redovisa som studietid i studicirkel dvs inte ceremonier, tävlingar mm.

Planeringsmöten för ledarna räknas inte som lärande, men om vi har ett kurspass för att lära oss något nytt, går det bra i studiecirkelform

Så här går slutredovisningarna till

Varje scoutcirkelledare skall under terminen föra närvaro på deltagarlistan (gärna en excellista) samt notera antalet studietimmar (1 studietimme= 45 min.) per gång. Eftersom man inte kan ta med hela mötet utan bara den del som pedagogiskt innehåller lärande blir det som regel 1 (spårare och upptäckare) eller 2 (äventyrare) timmar per gång. Undantaget är hajker/utfärder där max 4 timmar per dag accepteras.

Dessutom gäller regeln att en person får vara med i cirkeln max 3 dagar/vecka (samt max 40 veckor per år). Detta innebär att helghajk blir max två dagar om man har ordinarie verksamhet en av dagarna samma vecka. (Namnen på deltagarna skall först föras in på listan).

 

Ledaren skriver under originallistan och Excel-arket som sedan lämnas till Kim. Om ledaren inte är närvarande någon träff räknas den träffen bort, såvida det inte finns en vikarierande ledare namngiven och som också skall skriva under listan. Det måste också vara minst tre närvarande vid varje tillfälle.

 

När Sensus får in listorna granskar de dem och kommer fram till ett antal godkända timmar som de kan ha som underlag till ersättning (8,50 kr/studietimme för alla under 13 år och 13,50 kr/timme för alla däröver år 2007) under förutsättning att de får ett kvittounderlag på godkända kostnader vi haft för att genomföra verksamheten.

Ersättning utgår för
  • Studiematerial/böcker/kartor
  • Lokalhyror, stughyror
  • Pärmar, papper, pennor
  • Hantverksmaterial
  • Resor till och från läger, hajker mm
Ersättning utgår inte för
  • Ätbart
  • Kapitalvaror. T.ex. tält, kanoter mm

 

Kvitton och närvarolistor ges/skickas till Kim för sammanställning.