Alla Älvsjös spåraravdelningar

har gemensamt läger på  Vässarö 5 – 8 augusti 2021.
Vi kommer bedriva verksamheten och bo avdelningsvis för att ha så små grupper som möjligt.

 

 

Pga Coronapandemi har vi ännu inte fått klartecken på om vi kommer kunna ha lägret, men vi räknar med det. Det fungerade förra året så det bör fungera även i år. Vässarö kan ställa in så sent som en vecka innan lägerstarten, om Folkhälsomyndigheten kommer med en sådan rekommendation. Vi har gjort en riskanalys med åtgärdsplan för att kunna ha ett säkert läger. Naturligtvis måste ALLA VARA FRISKA när lägret börjar och om man insjuknar under lägret får man åka hem så fort det bara går.  Personer som tillhör en riskgrupp ska inte följa med.  Mer instruktioner kommer före lägerstart.

Vässarö

Vässarö, scouternas egen ö ca 14 mil NNO om Stockholm,

OBS! Från i med 2020 är Vässarö kontantfritt. De tar emot Swich eller kort i kiosken. Vi önskar att barnen inte har med sig mobiltelefoner så att de inte ringer hem utan ledarnas vetskap och därför är Swish inget alternativ för barnen. Vässarö har tips om hur man skaffar bankkort till barnen. Vi rekommenderar max 100 kr i godispeng under lägret.

Resan

Resan till och från Vässarö torsdagen de 5 augusti kommer ske med mindre än 50 personer per buss och båt den sista biten. Innan avresan från Älvsjö kommer hälsokontroll göras med temperaturmätning av samtliga deltagare. Har du hosta, feber eller magbesvär ska du inte åka med till lägret.
Avdelningarna har olika avresetider, se nedan. Bara en förälder lämnar barnet för att det inte ska bli för stor samling utanför scoutlokalen. Ta med lite att äta eftersom det blir en tidig morgon.

Hemresan sker söndagen den 8 augusti och vi är åter vid lokalen runt middagstid.

Utrustningslista

Har du frågor om lägret, skicka dem till kim.lindskog@alvsjoscout.se så samlar vi svaren här: FAQ 

Anmälan

Anmälningstiden tog slut den 30 april och därför har vi tagit bort anmälmingsformuläret. Om du vill vara med på lägret får du ta kontakt med Kim Lindskog, 072-527 99 09 för att höra om det finns plats kvar.

Lägeravgiften är 1350 kr för scouter och 1000 kr för föräldrar och ev småsyskon.  Ledare kontrollerar med sin AL vilken avgift som gäller.

Lägeravgiften sätts in på Steklarnas plusgirokonto 16 60 85-1 senast 30 april. Därefter tillkommer en avgift på 200 kr. Skriv tydligt vem betalningen gäller för.
Vi har förlängt betalningstiden med reducerad avgift till den 15 maj.

Se även Lägerbrev 1

 

FRÅGOR

Besvaras av avdelningsledarna

Steklarna: Signe 072-742 01 61

Björnarna: Anna 070-747 41 93

Hedenhös: Thomas 073-039 44 01

Grodorna: Torbjörn 070-658 13 12

Baggarna: Tomas 070-960 27 59