Alla Älvsjös spåraravdelningar

har gemensamt läger på  Vässarö 8 – 11 augusti 2020.
Vi kommer bedriva verksamheten och bo avdelningsvis för att ha så små grupper som möjligt.

 

 

Pga Coronapandemi har vi ännu inte fått klartecken på om kommer kunna ha lägret, men vi räknar med det. Vässarö kan ställa in så sent som en vecka innan lägerstarten, om Folkhälsomyndigheten kommer med en sådan rekommendation. Vi har gjort en riskanalys  med åtgärdsplan för att kunna ha ett säkert läger. Naturligtvis måste ALLA VARA FRISKA när lägret börjar om man insjuknar under lägret får man åka hem så fort det bara går.  Personer som tillhör en riskgrupp ska inte följa med.  Mer instruktioner kommer före lägerstart.

Vi planerar att skapa fem lägerbyar, en per avdelning, samt ha ett centralt kök som servar byarna med mat. Detta blir alltså 6 separata enheter som kommer ha väldigt liten kontakt med varandra, allt för att inte sprida smitta. Vi behöver nu hjälp av några vuxna som kan laga mat i det centrala köket under  de 4 dagarna.  (Ring till Kim om du kan hjälpa till med detta)

Anmälnings och betalningstiden är förlängd till den sista maj.

NÄR

Vårt läger är lördagen den 8 augusti till tisdagen den 11 augusti

VAR

på Vässarö, scouternas egen ö ca 14 mil NNO om Stockholm,

OBS! Från i med 2020 är Vässarö kontantfritt. De tar emot Swich eller kort i kiosken. Vi önskar att barnen inte har med sig mobiltelefoner så att de inte ringer hem utan ledarnas vetskap. Vässarö har tips om hur man skaffar bankkort till barnen. Vi rekommenderar max 100 kr i godispeng under lägret. Diskussioner pågår i ledargruppen hur vi ska kunna lösa detta på ett smidigt sätt.

HUR

Vi åker till Vässarö i hyrda bussar från scoutlokalen tidigt på lördagsmorgonen.  Ta med lite att äta eftersom det blir en tidig morgon.

Utrustningslista

KOSTNAD

Spårare: 1350 kr

Föräldrar och småsyskon 5-8 år: 1000 kr

Tillfälliga besökare: 300 kr första dygnet, 250 kr efterföljande, Medtag eget tält.

Ledare:  500 kr

Lägeravgiften betalas på Steklarnas Plusgiro-konto 16 60 85-1 senast 31 maj.

Efter den 1 juni tillkommer en avgift på 200 kr 

 

FRÅGOR

Besvaras av avdelningsledarna eller ring Kim på tel 072-527 99 09

 

Lägeranmälan Spårare

  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Föräldrar väljer den avdelning som barnet tillhör
  • Hur vill du åka till och från lägret?
  • Person vi kan kontakta om något skulle inträffa under lägret
  • Skriv utan radmatning Tack!
  • Skriv utan radmatning