Fonder

Att söka pengar från fonder och stiftelser är ett bra sätt att få mer pengar till kåren. Använd gärna broschyren ”Sök bidrag till scoutverksamheten” där du bland annat hittar tips på hur du skriver ansökningar. 

Här har vi samlat Scouternas egna fonder och fonder som speciellt riktar sig till scouter och scoutkårer.

Scouternas stödfond

Scouternas stödfond ger ekonomiska eller materiella bidrag till scouter mellan 8 och 25 år. Syftet är att fler ska kunna delta i aktiviteter som de annars inte hade kunnat vara med på. Bidrag delas ut till enskilda medlemmar, eller anhörig eller annan företrädare för enskild medlem (till exempel avdelningsledare). Ansökningar till Scouternas stödfond tas emot löpande.

Läs mer om Scouternas stödfond och ansökningsförfarandet här.

Fredsljusfonden

Här kan scoutkårer som är medlemmar i Scouterna och lokala scoutgillen söka pengar till aktiviteter med koppling till fredsarbete eller internationellt samförstånd. Fonden prioriterar utmanar- och roverscouter.

Ansökningar ska skickas in innan den planerade aktiviteten. Ansökan skrivs av scoutkårens/scoutgillets styrelse och ska innehålla en kortfattad beskrivning av den planerade aktiviteten och hur den berör Scouternas fredsarbete eller internationellt samförstånd.

Kostnader för aktiviteten ska anges samt vilket belopp den sökande önskar.

Ansökan till fonden ska vara gillescouternas styrelse tillhanda senast 31 januari det aktuella året.

Ansökan skickas till: S:t Georgs Scoutgillen i Sverige, c/o Kristina Sundberg, Laknäs Ängesväg 6, 793 94 Tällberg. Eller med e-post till gjermund.austvik@gaengin.se.

Fredsljusfondens kontaktperson: Gjermund Austvik gjermund.austvik@gaengin.se

Ljus och valinsamlingsmedel

Här kan du och din scoutkår söka pengar för

  • Verksamhet, ombyggnad och förbättring av lokaler för att tillgänglighetsanpassa eller göra möjligt för alla att delta.
  • Aktiviteter som syftar att nå barn och unga som befinner sig långt från det etablerade föreningslivet och friluftslivet.
  • Aktiviteter för att barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få uppleva scouting.
  • Integrerad lägerverksamhet, där alla kan vara med.

Sista ansökningsdag är 1 april.

Du skickar din ansökan till Ljus och valinsamlingsmedel, Scouterna, Box 420 34, 126 12 Stockholm.

Treklöverstiftelsen

Stiftelsens ändamål är att hjälpa behövande barn och ungdomar med funktionsnedsättningar upp till 18 år. Stiftelsens delar ut stipendier varje år.

Du kan söka för två olika ändamål:

  1. Förbättra tillvaron för enskild person under 18 år som har funktionsnedsättning.
  2. Finansiera del av läger som arrangeras för ungdomar som har funktionsnedsättning, särskilt i samband med scoutverksamhet eller friluftsliv i övrigt. Stiftelsen betalar inte ut bidrag för löner/arvoden eller omkostnader för personal och medhjälpare.

Ansökningstid är 1 januari – 15 mars.

Ansökningsblankett Treklöverstiftelsen 2016

Ansökan skickas till:
Treklöverstiftelsen
c/o Kristina Olsson
Grinnekullegatan 179
417 42 GÖTEBORG

Folke Bernadottes Minnesfond

Stipendium ges till utlandsresor – för deltagande i t ex läger och för biståndsarbete. Ansökningsblankett och mer information hittar du på fondens hemsida. Om du deltar i ett av Scouternas arrangemang (Upplev, Explorer Belt eller andra läger som Scouterna arrangerar gemensamt deltagande i) kan du inte ansöka om bidrag från denna fond eftersom Scouterna söker finansiering för arrangemanget.

Kung Gustaf V:s 90-årsfond

Fonden vill uppmuntra internationellt ungdomsutbyte. Bidrag lämnas bland annat för verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyten mellan ungdomar i Sverige och andra länder. Kontakterna kan vara gemensamma kurser och möten men också besök av ungdomar i respektive länder. Meningen är att ungdomarna ska få träffa varandra ”i vardagen”. Bidrag kan ges till ”home hospitality” i anslutning till läger om det ingår i ett långsiktigt samarbete. Bidrag ges inte till enskilda personer. Ansökan görs på en särskild blankett som finns på fondens hemsida.

Sista ansökningsdag är 15 februari och 15 september.

Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond

Från Prins Gustav Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond kan föreningar (det vill säga scoutkårer) söka pengar. Ansökningsblanketter och mer information finns på fondens hemsida.

Sista ansökningsdagar är den 1 mars 1 oktober.

Andra fonder och tips

Det finns massor av stiftelser och fonder som scoutkårer och andra kan söka bidrag ur. I den bifogade pdf:en har vi sammanställt ett urval av dessa och en massa tips när man söker bidrag.

Ett annat tips är att söka på internet där de många fonder och stiftelser har egna hemsidor.

Ta även kontakt med kommunen, lokala församlingar, Lions, Rotary och andra föreningar som finns där ni har verksamhet när ni letar finansiering till speciella projekt.

En enkel och bra bok som praktiskt berättar om hur man söker bidrag och fyller i ansökningar är ”Stipendieboken” av Lennart Elbe och Rune Nilsson

Ladda hem broschyren ”Sök bidrag till Scoutverksamheten”: