Angående coronavirus covid-19

13 januari, 2021 av Fredrik Lindegårdh
Information från Styrelsen ang. Covid19

Älvsjö 2021-01-13
Uppdaterad senast 2021-06-16

Från 21-06-16: Älvsjö scoutkårs restriktioner för sommarläger 2021 har lagts till längst ner i inlägget.

Från 2021-05-06: Tidigare riktlinjer fortsätter gälla. Om läget förändras kommer riktlinjer för Kåren och sommarläger förändras.

Från 2021-04-14: Vi vill uppmana samtliga föräldrar att kontakta Älvsjö scoutkår om scouten eller någon i dess närhet har testats positivt för COVID-19.

Inför starten av vårterminen har kåren i samstämning kommit fram till att vi skjuter på termins
uppstarten till vecka 5. Alltså kommer vi bedriva verksamhet från och med 25 januari. Detta beslut
grundar sig i Smittskyddsläkaren i region Stockholm som uppmanar att all organiserad träning ska
avstås ifrån. Om det kommer nya rekommendationer senare kan vi komma att skjuta på uppstarten
ytterligare. Likt riksorganisationen Scouterna tolkar vi det som att den nya Pandemilagen inte direkt

påverkar vår verksamhet, men vi följer utvecklingen noggrant.

 

Vi ledare i Älvsjö scoutkår avstår från att träffa varandra och all planering inför den kommande
terminen sker digitalt. De tidigare riktlinjerna från höstterminen kvarstår även under vårterminen,

men om läget förändras kommer även vi förändra riktlinjerna.

 

Precis som vanligt, och som överallt annars, ska våra medlemmar stanna hemma vid minsta symptom

och följa myndigheternas rekommendationer kring karantän, testning och eventuell smittspårning.

 

De lokala riktlinjer som kåren följer är:
– All verksamhet skall bedrivas utomhus. Detta innebär i praktiken att Bygget stängs för all verksamhet.
– Max två ledare/per avdelning får vistas inomhus samtidigt för att hämta material på Bygget och ska då iaktta två meters avstånd mellan varandra.
– Inga övernattningar sker inomhus.

– Barn och unga som är födda tidigare än 2005 fortsätter ha icke-fysiska möten.

 

Vi rekommenderar även att:
– scouter eftersträvar två meters avstånd mellan varandra. Ledare skall iaktta två meters avstånd mellan varandra och andra vuxna, även utomhus.
– var och en äter och dricker med/ur sina egna redskap. Dela inte matredskap.
– avdelningar som har verksamhet samma dag samordnar sina aktiviteter, och eftersträvar att ha olika mötesplatser.
– föräldrar iakttar två meters avstånd till ledare och andra vuxna på plats i samband med hämtning och lämning av barn.
– ledare reflekterar över risksituationer i samband med veckoplanering och möten. Ställ in/vidta extra

försiktighetsåtgärder vid rop, eldningstävlan och andra aktiviteter.

 

Som tidigare konstaterat skjuter vi även på uppstarten av vårterminen till vecka 5 och alla ledare
genomför planeringar och de möten som går digitalt.
Dessa riktlinjer gäller för verksamheten tills vidare, och vi kommer aktivt följa upp samt
reviderariktlinjerna baserat på hur smittspridningen utvecklas och vidare rekommendationer som kommer från myndigheter och regering.

Styrelsen, Älvsjö Scoutkår

 

Här finner ni information hur vi inom Scouterna hanterar det läge vi har nu runt coronaviruset covid-19

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

Mer info finns på 1177 för oss inom Region Stockholm

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/

Älvsjö Scoutkårs restriktioner för sommarläger 2021

Uppdaterade rekommendationer för läger, 21-06-16

Checklista Hälsokontroll COVID-19, 2021