I vår scoutkår finns många avdelningar

Familjescouting 0-7 år: Myrorna har möte var 3:e söndag

Spårarna 8-10 år:  Steklarna på måndagar, Björnarna på tisdagar,  Hedenhös på onsdagar, Baggarna och Grodorna på torsdagar.

Upptäckarna 10-12 år: Stimmet på måndagar, Valarna på tisdagar, Hedenhös på onsdagar, Sälarna på torsdagar.

Äventyrarna 12-15 år: Snapphanarna på tisdagar, Marklöparna på onsdagar, Kråkfåglarna på torsdagar.

Utmanarna 15-18 år: Det finns fyra utmanarlag med samlingsnamnet Hängmattorna. Mötesdagarna varierar.

Varje avdelning träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker att vara utomhus ofta.