Den första kända scoutverksamheten i Älvsjö daterar sig någon gång kring 1911-1913. Den har dock inte efterlämnat andra spår än en kort artikel i Stockholms-Tidningen. Troligen blev verksamheten inte långlivad.

Den nuvarande Älvsjökåren räknar på pojksidan sitt ursprung från Älvsjökolonnen inom Stockholms Kyrkliga Scoutkår. Kolonnen startades 1940 och blev vid årsskiftet 1943/44 Älvsjö scoutkår i samband med att Stockholms Kyrkliga Scoutkår upplöstes.

Flickscoutverksamheten i Älvsjö har sitt ursprung i flickscoutkåren Linden, antagen i Sveriges Flickors Scoutförbund den 14 oktober 1942 (kåren har historiskt räknat 1942 som året när kåren grundades), samt blåvingeringen Lindblomman, som antogs i förbundet den 3 december 1946. Någon för Älvsjö specifik seniorscoutverksamhet för flickor finns inte dokumenterad förrän seniorscoutlaget Skruvarna antogs i förbundet den 27 april 1959. Omkring 1960 gick samtliga flickenheter sedan samman i Älvsjö storkår, och då var  var verksamheten tynande.

 

Dock omstartades verksamheten och med ett antal friska föräldrakrafter fick kåren nytt liv. Verksamheten bedrevs då i nya Långbrodals skolas, nuvarande Johan Skytte-skolans, källare, men 1963 flyttade kåren in i ”Futten” på Blackensvägen 95. Grenarna som fanns då var vargungar, blåvingar, scouter och seniorscouter. Ett antal fina läger genomfördes under 60-talet och kåren växte.

Stensjödal var kårens utfärdsstuga under många år. När Tyrestaskogen blev nationalpark var vi tvungna att lämna stugan eftersom scoutverksamhet ej gick att bedrivas

 

                                                                                                                                   

I samband med den stora programrevisionen 1968 skapades de nuvarande grenarna. Junioravdelningen Stimmet startades hösten 1968, de gamla patrullscout- avdelningarna blev nu Snapphanarna/Linden och blåvingarna/vargungarna blev 1970 minioravdelningen Steklarna. På hösten 1973 döptes patrullscout- avdelningen om till Kråkfåglarna och med de många juniorscouterna som kom upp blev det en stor patrullscoutavdelning. Under 70-talet var kåren på många läger och var mycket framgångsrik och vann Myrstigen, Björnklon, Älghornet, Silverugglan och Hajkbenet ett antal gånger. Dessa framgångar fortsatte under 80- och 90-talen och idag finns många inteckningar i distriktens vandringspris.

I slutet av 70- och början av 80-talet utökades alla grenar med avdelningarna Snapphanarna (-79), Skaldjuren (-82), Grodorna (-??) och Hedenhös (-??) och den gamla Futten började bli trång. 1984 köpte kåren gamla Konsum vid Långsjö Torg och genom ett rejält renoveringsarbete är den idag en mycket funktionell och väl tilltagen lokal, under namnet ”Bygget”.

 

Seniorgrenen i Älvsjö har traditionellt varit stor, så stor att varje årskull bildat ett eget seniorlag. Detta har resulterat i ett stort antal seniorlag genom åren, inom ramen för ”moderlaget” Hängmattorna.

Under 2000-talets första år har kåren vuxit och miniorscoutantalet vuxit såpass mycket att det fanns möjlighet för en fjärde minioravdelning. Den nya avdelningen fick namnet Björnarna och 2001 startade junioravdelningen Valarna. Det är bara början på den expansion som kåren har inlett.

2009 ändrades namnen på åldersgrupperna. Minor blev Spårare, Junior blev Upptäckare, Patrull blev Äventyrare samt Senior blev Utmanare.

                                                                                                                                  

Verksamheten idag

Idag bedrivs scoutverksamheten på 17 st avdelningar i alla grenar, de flesta kvällar i veckan, i Bygget eller i grönområdena runt Älvsjö.

För att möta kårens ökande medlemsantal startades det på hösten 2015 två avdelningar, spåraravdelningen Baggarna samt äventyraravdelningen Marklöparna och 2017 startar upptäckaravdelningen Sälarna. En helt ny typ av verksamhet för barn under 7 år tillsammans med föräldrarna ser sitt ljus 2018 med  familjeavdelningen Myrorna.

2019 finns 1 familjescoutavdelning,  5 spåraravdelningar, 4 upptäckaravdelningar, 3 äventyraravdelningar samt 4 utmanarlag.

 

Delar hämtat ur ”Kort om Älvsjö scoutkårs historia”, ur Lyktan nr 1 1992.