Bygget konsum2

Älvsjö scoutkårs historia

Lär dig mer om kårens långa historia!

Älvsjö scoutkår har en lång historia som startar tidigt på 1900- talet

Den första kända scoutverksamheten i Älvsjö daterar sig någon gång kring 1911-1913. Den har dock inte efterlämnat andra spår än en kort artikel i Stockholms-Tidningen. Troligen blev verksamheten inte långlivad.

Den nuvarande Älvsjökåren räknar på pojksidan sitt ursprung från Älvsjökolonnen inom Stockholms Kyrkliga Scoutkår. Kolonnen startades 1940 och blev vid årsskiftet 1943/44 Älvsjö scoutkår i samband med att Stockholms Kyrkliga Scoutkår upplöstes.

Flickscoutverksamheten i Älvsjö har sitt ursprung i flickscoutkåren Linden, antagen i Sveriges Flickors Scoutförbund den 14 oktober 1942 (kåren har historiskt räknat 1942 som året kåren grundades), samt blåvingeringen Lindblomman, som antogs i förbundet den 3 december 1946. Någon för Älvsjö specifik seniorscoutverksamhet för flickor finns inte dokumenterad förrän seniorscoutlaget Skruvarna antogs i förbundet den 27 april 1959. Omkring 1960 gick samtliga flickenheter samman i Älvsjö storkår, under en tid då verksamheten tillfälligt avstannade.

Dock omstartades verksamheten och med ett antal friska föräldrakrafter fick kåren nytt liv. Verksamheten bedrevs då i nya Långbrodals skolas, nuvarande Johan Skytte-skolans, källare, men 1963 flyttade kåren in i ”Futten”, en näst intill övergiven byggbod på Blackensvägen 95. Grenarna som fanns då var vargungar, blåvingar, scouter och seniorscouter. Ett antal lyckade läger genomfördes under 60-talet och kåren växte åter igen.

Stensjödal var kårens utfärdsstuga under många år (oklart från när, men den är omskriven i Lyktan 1982). När Tyrestaskogen blev nationalpark 1993 var kåren tvungna att lämna stugan eftersom scoutverksamhet inte längre kunde bedrivas.

Kårens f.d. utfärdsstuga Stensjödal står fortfarande kvar

I samband med den stora programrevisionen 1968 skapades de nuvarande grenarna. Junioravdelningen Stimmet startades hösten 1968, de gamla patrullscout- avdelningarna blev nu Snapphanarna/Linden och blåvingarna/vargungarna blev 1970 minioravdelningen Steklarna. På hösten 1973 döptes patrullscout- avdelningen om till Kråkfåglarna och med de många juniorscouterna som kom upp blev det en stor patrullscoutavdelning.

Under 70-talet var kåren på många läger och var mycket framgångsrik och vann tävlingarna Myrstigen, Björnklon, Älghornet, Silverugglan och Hajkbenet ett antal gånger. Dessa framgångar fortsatte under 80- och 90-talen ända fram till idag, och många inteckningar finns i distriktens vandringspris.

Kårens utmanarlag Raranga vinner Hajkbenet 2017 

I slutet av 70- och början av 80-talet utökades alla grenar med avdelningarna Snapphanarna (1979), Grodorna (före 1981, men när?), Skaldjuren (1982) och Hedenhös (1987) och den gamla Futten började bli trång. Det fanns planer att bygga nytt bredvid Nya Långbrodal (nuvarande Johan Skytteskolan), men den 26 oktober 1984 lades handpenning, och den 3 december 1984 var det tillträde till gamla Konsum vid Långsjö Torg och efter smärre reparationer så började den 3 februari 1985 verksamheten i lokalen, under namnet ”Bygget”. I början av 2000-talet genomfördes ett rejält renoveringsarbete är den idag en mycket funktionell och väl tilltagen lokal.

Bygget som konsumbutik och postkontor, kring 1950

Bygget 1977, vägen framför lokalen är idag en parkeringsplats

Lyktan var från 1980 till 2001 Älvsjö scoutkårs egna kårtidning som från början gavs ut varje månad. Senare reducerades utskicken till 6-8 nr/år och någon gång efter 1989 4-6 nr/år. Det var kårens huvudsakliga sätt att kommunicera internt. Lyktan återuppstod 2021 nu som ett nyhetsbrev där kårgemensam information samlas och regelbundet skickas ut

Seniorgrenen i Älvsjö har traditionellt varit stor, så stor att varje årskull bildat ett eget seniorlag. Detta har resulterat i ett stort antal seniorlag genom åren, och sedan 2002 inom ramen för ”moderlaget” Hängmattorna. Här kan du se en lista över utmanarlag genom tiderna! 

Under 2000-talets första år har kåren vuxit och miniorscoutantalet vuxit såpass mycket att det fanns möjlighet för en fjärde minioravdelning. Den nya avdelningen fick namnet Björnarna och 2001 startade junioravdelningen Valarna. Det är bara början på den expansion som kåren har inlett.

2009 ändrades namnen på åldersgrupperna. Minorscouter blev Spårare, Junior blev Upptäckare, Patrull blev Äventyrare och Senior fick det nya namnet Utmanare.

För att möta kårens ökande medlemsantal startades det på hösten 2015 två avdelningar, spåraravdelningen Baggarna samt äventyraravdelningen Marklöparna, och under 2017 startade upptäckaravdelningen Sälarna sin verksamhet. En helt ny typ av verksamhet för barn under 7 år tillsammans med föräldrarna ser sitt ljus 2018 med  familjescout-avdelningen Myrorna. 2021 utökades äventyrargrenen med avdelningen Eldfåglarna.

Idag bedrivs scoutverksamheten på 18 avdelningar i alla grenar upp till utmanarna, de flesta kvällar i veckan, i Bygget eller i grönområdena runt Älvsjö. 2021 finns 1 familjescoutavdelning,  5 spåraravdelningar, 4 upptäckaravdelningar, 4 äventyraravdelningar samt 4 aktiva utmanarlag. Roverlaget Hammocken är för tillfället vilande och ej aktivt.

Delar hämtat ur ”Kort om Älvsjö scoutkårs historia”, ur Lyktan nr 1 1992.