En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har 400 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 12 avdelningar fördelade på 4 spårar-, 3 upptäckar-, 2 äventyrar- samt 3 utmanaravdelningar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Kårstämman (KST)
 • Är kårens högsta beslutande organ.
 • Består av kårens samtliga medlemmar
 • Utser styrelse som leder kårens verksamhet
 • Fastställa budget
Kårstyrelsen (KS)
 • Är den beslutande instansen under året
 • Fungerar som kårens motor
 • Ansvarar för kåren ekonomi
 • Ser till att fattade beslut genomförs
 • Säkerställer att information når ut i kåren
 • Bestämmer hur kårens organisation ska se ut
Kårmöte (KM)
 • Möjlighet att ge ledarvård
 • Ger möjlighet att förankra hos ledare, assistenter och utmanare:

Policys

Kårens strukturer

Vad kåren ska ha för inriktningar

Kårens mål

Avdelningsledarmöten (ALM)
 • Utveckla verksamheten
 • Sammarbete mellan avdelningar
 • Planering av:

Övergångar

Teminsprogram

Genomförande av kåraktiviteter

Avrapport

Material