En scoutkår kan variera mycket i storlek. Älvsjö scoutkår är en av Sveriges största och har över 500 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 18 avdelningar fördelade på 5 spårar-, 4 upptäckar-, 4 äventyraravdelning, 4 utmanarlag samt en familjescoutavdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består vanligtvis av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i eller omkring vår lokal Bygget i Älvsjö.

Kåren har en demokratiskt vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. Byggetgruppen, kårens lokalgrupp sköter om vår stuga och utför mindre reparationer, mer omfattande renoveringar och planerar större entreprenader. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Kårstämman (KST)
 • Är kårens högsta beslutande organ.
 • Består av kårens samtliga medlemmar
 • Utser styrelse som leder kårens verksamhet
 • Fastställa budget
Kårstyrelsen (KS)
 • Är den beslutande instansen under året
 • Fungerar som kårens motor
 • Ansvarar för kåren ekonomi
 • Ser till att fattade beslut genomförs
 • Säkerställer att information når ut i kåren
 • Bestämmer hur kårens organisation ska se ut
Kårmöte (KM)
 • Möjlighet att ge ledarvård
 • Ger möjlighet att förankra hos ledare, assistenter och utmanare:

Policys

Kårens strukturer

Vad kåren ska ha för inriktningar

Kårens mål

ledarmöten (LM)
 • Utveckla verksamheten
 • Sammarbete mellan avdelningar
 • Planering av:

Övergångar

Teminsprogram

Genomförande av kåraktiviteter

Avrapport

Materiel