Atlantis, snart bär det av!

En gång för länge sedan fanns det en ö som bestod av världens bästa berg, dalar och skogar. Här kunde man hitta djur och växter som inte fanns någon annanstans. Ön hade varmt och skönt klimat, perfekt för att odla goda frukter och bär på. Hit kom världens alla människor för att leva och må bra. På ön byggdes fantastiska byggnadsverk och skulpturer för att hedra de sjöfarare som först upptäckt ön. En dag så hände något som gjorde att ön försvann. Ingen vet vad som hände och varför och plötsligt hittade ingen längre till ön. Nu många hundra år senare tvivlar man på om ön någonsin har funnits! Den märkliga lådan som hittades av en slump i vår scoutkällare är spårlöst
försvunnen. Vi misstänker att den redan är tillbaka på Vässarö. För att finna Atlantis behöver vi först hitta lådan som har ledtrådar inristat på utsidan som tyder på att den kan avslöja vart Atlantis finns! Följ med oss i jakten på Atlantis som börjar med att vi dyrkar upp lådan och ser
vad som finns inuti!

NÄR

Vårt läger är tisdagen den 11 augusti till lördagen den 15 augusti.
Vi åker till Vässarö i hyrda bussar från scoutlokalen på tisdagsmorgonen den 11 augusti.
Observera att det är olika samlingstider beroende på vilken avdelning man tillhör:
Samling 08:30 för avdelningarna Skaldjuren och Valarna vid Bygget för upprop och
hälsokontroll. Bussarna avgår 09:00.
Samling 09:00 för avdelningarna Stimmet och Sälarna vid Bygget för upprop och
hälsokontroll. Bussarna avgår 09:30.
Ta med lunchmatsäck och vatten att dricka i ett separat handbagage som man kan ha med sig
på bussen.

EXTRA VIKTIGT PGA CORONA-PANDEMIN
Det är föräldrarnas ansvar att under två veckor före lägerresan (inkubationstiden med
marginal för viruset) kolla att barnet är helt symptomfritt, dvs feberfri (tempen måste tas) och
inte har några förkylningssymptom (hosta, nysningar, snuva). Barnet får inte ha någon
sjukdomskänsla.
Det är scoutledarnas ansvar att vi i samband med lägret följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer (läs direktiv). Inför avresan innebär detta att vi innan ombordstigning på
bussarna frågar alla scouter och närvarande förälder om sjukdomssymptom förelegat senaste
två veckorna och att vi kontrollerar örontempen på alla innan de stiger ombord på bussen till
Vässarö. Örontemp med professionell termometer över 37,7 °C medför att smittorisken är
överhängande och deltagande på lägret ej är tillåtet, enligt Folkhälsomyndigheten.
Det är extra viktigt att förälder är tillgänglig per telefon under hela lägervistelsen och snabbt kan
komma till Vässarö och hämta sitt barn i händelse av akut insjuknande på lägret. Detta
förhållningssätt framhölls tydligt av Folkhälsomyndigheten (pressträffen 18 maj).
Kårstyrelsen ställer sig bakom de extra försiktighetsåtgärderna inför scoutläger i sommar.
Kårstyrelsen har också 20-05-27 beslutat att deltagare som insjuknar i COVID-19-liknande
symptom under de två veckorna närmast före avresa kan få återbetalning av halva utgiften för
läger.För allmänna hygienföreskrifter gå till följande
länk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

VAR

på Vässarö (https://vassaro.se/), scouternas egen ö ca 14 mil NNO om Stockholm,

OBS! Från i med 2020 är Vässarö kontantfritt. Vässarö har tips om hur man skaffar bankkort till barnen (https://vassaro.se/lager/scoutlager/). Vi rekommenderar max 200 kr i godispeng under lägret.

MOBILFRITT
Atlantis är ett mobilfritt läger för scouterna. Om scouterna av någon anledning behöver ringa
hem, har ledarna mobiler som går att använda. Varje avdelning kommer informera om ledarnas
kontaktuppgifter på lägret om föräldrar behöver få kontakt.

Utrustningslista (https://alvsjo.scout.se/scouter/utrustningslista/)

Anmälan är nu stängd. Lägeravgiften betalas på Plusgiro-konto 924211-6 . Efter den 1 juni tillkommer en avgift på 200 kr

Om lägret ställs in kommer alla till kåren inbetalda deltagaravgifter att återbetalas. Detsamma gäller om vi som grupp förbjuds att åka pga. myndighetsbeslut. För enskilda deltagare som blir sjuka gäller kårens ordinarie avbokningsregler, dvs. att avgifter återbetalas minus eventuella fasta administrativa avgifter. Lägeranläggningen Vässarö publicerar kontinuerligt information på https://vassaro.se/corona/ om hur Corona påverkar deras verksamhet. I kåren avser vi att följa Vässarös rekommendationer och regler för återbetalning i dessa fall, med ambitionen att ingen ska behöva betala för ett läger man inte kunnat delta i.

Lägeranmälan Upptäckare

  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
  • Föräldrar väljer den avdelning som barnet tillhör
  • Hur vill du åka till och från lägret?
  • Person vi kan kontakta om något skulle inträffa under lägret
  • Skriv utan radmatning Tack!
  • Skriv utan radmatning